Bier in Nederland

Bier in Nederland

maandag 2 november 2015

To bock or not to bock (3)

Oktober of november: never a dull moment op bockgebied! We volgen het oudste Nederlandse speciaalbier nog even verder op zijn jaarlijkse triomftocht. Na de vorige post, over de merkwaardige 'bekroning' van een bock-die-geen-bock-kan-zijn, ben ik in discussie gegaan op een blog van een van de juryleden bij de Beste Bock-keuring. Voorzitter Derek Walsh was zo vriendelijk en verstandig daarop te reageren. Nog lang niet alles is duidelijk, vooral de verhouding tussen PINT en de jury, niet; maar daar kom ik na nader contact met hem misschien nog wel eens op terug. Interessant is dat hij de maatstaven voor de keuring van donker bock (de 'gewone' variant dus) op een rij zette.

zaterdag 24 oktober 2015

To bock or not to bock (2)

In 2007 maakte PINT zich sterk voor een nadere omschrijving van bock. Terecht vond de organisatie dat de Bierverordening wel erg dun uitpakt met alleen die 15,5º Plato. Daarmee zou immers elk bier met een hoger stamwortgehalte een bock kunnen zijn. PINT stelde destijds daarom voor de naam uitsluitend te hanteren ‘voor bieren met een extractgehalte van de stamwort, uitgedrukt in gewichtsprocent, van 15,5 tot 18,0 en een kleur tussen 40 en 100 EBC. Het gebruik van kruiden is niet toegestaan.
     Zoiets levert al wat meer houvast op (al ontbraken aanwijzingen over de cruciale moutsoorten en vergisting). Het heeft natuurlijk weinig geholpen, want zo invloedrijk is PINT niet. Officieel is nog altijd alleen dat stamwortgehalte uit de Bierverordening bepalend. Maar dat hoeft PINT er natuurlijk niet van te weerhouden haar omschrijving uit 2007 zelf wel te hanteren en te bepleiten. Bij het Bokbierfestival in de eerste plaats.
     In dat opzicht is het echter flagrant misgegaan.

vrijdag 23 oktober 2015

To bock or not to bock

Dit blog is geopend in oktober, en dus moet de eerste post wel gaan over bo(c)k. En over het Bokbierfestival, want we staan aan de vooravond ervan. Daarom komt deze post in twee stukjes. Ik neem graag de tijd en de ruimte om ergens op in te gaan.
     Bock is een prachtproduct. Als oktober eraan komt, kijken bierliefhebbers er steevast naar uit om dat donkerrode bier in een gulle bokaal op schoot te houden. Brouwers kunnen gewoon het hele jaar door bock maken, maar houden zich allemaal aan de traditie die in 1928 is ontstaan: dat onze bock (in tegenstelling tot het origineel uit Duitsland) een najaarsbier is. Nou ja, aanvankelijk vooral een winterbier – de tweede donderdag van december werd toen het vaste verschijningsmoment. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd dat november en nog later oktober. In elk geval is bock sindsdien een seizoensproduct.
     (Overigens, mocht u zich afvragen of het nu bock of bok is – beide schrijfwijzen doken al vroeg in de negentiende eeuw op. Bock uiteraard als eerste, omdat de biersoort uit Duitsland kwam, maar de vernederlandste aanduiding ‘bokbier’ verscheen toch ook al eens in 1845. De bock van Amstel, op de markt sinds 1872, werd al in 1873 eens zo genoemd.)
(Algemeen Handelsblad, 4 maart 1873)
     Bock is ook populair onder jonge bierliefhebbers. Ga maar eens kijken bij het jaarlijkse Bokbierfestival (BBF) in de Beurs van Berlage.
     Maar… bock is toch zoet? En kicken jongeren niet vooral op IPA’s en APA’s? Nee en ja.

Over Bier in Nederland

‘Alweer een blog over bier?’ Sja, als u zo begint, klik dan maar verder. Over bier kan toch niet genoeg worden gesproken en geschreven? Slechts één ding is er nog mooier aan: drinken. (Anderen zullen daar ‘brouwen’ invullen. Ik wil hen vooral hartelijk danken voor hun werk. Anders zou dit discussiepunt niet eens bestaan…)
     En nee, de volgende alinea van deze introductie begint niet met het clichématige ‘het grote verschil met andere blogs is…’ Op andere blogs wordt immers ook geschreven over bier in Nederland. Mijn bewondering voor het helaas erg stil geworden dossierhop.nl is bijvoorbeeld enorm. Daar gaat/ging het overigens over bier in bredere zin. Op dit blog gaat het alleen over ‘Bier in Nederland’. Dat is niet noodzakelijkerwijs Nederlands bier. Het kan gaan over alle mogelijke vormen waarin bier zich in Nederland manifesteert: in Nederland gebrouwen bier, door Nederlanders elders gebrouwen bier, in Nederland verkrijgbaar bier en de hele santenkraam daaromheen; organisaties, festivals, trends, opvattingen, gebeurtenissen en andere ‘toestanden’.
     Waarom?